Nu är arbetet igång med att byta ut sopsnurrorna med säckar till kärl i sophuset för hushållssopor. Det kommer att gå i lite omgångar beroende på att styrelsen vill köpa begagnade kärl för att få ner kostnaden för bytet. När bytet är gjort så kommer avgiften för sophämtningen att gå ner betydligt.

För att vi ska få ner kostnaden ytterligare är det viktigt att vi alla hjälps åt att sortera ut det som kan slängas i de fristående skåpen och bara slänga hushållssopor i sophuset. Packa allt noga också så det tar så liten plats som möjligt. Alla kostnader påverkar våra avgifter i slutändan så du sparar pengar åt dig själv i det långa loppet.

Stämman 2012 genomfördes den 24 maj med 31 röstberättigade medlemmar varav 2 fullmakter. Det betyder att det endast var 29 röstberättigade medlemmar närvarande i föreningslokalen denna soliga varma torsdag. Styrelsen vill tacka de medlemmar som var där och gjorde stämman möjlig. Tack också för alla motioner och för engagemanget på stämman.

Föreningen har 399 lägenheter och över 450 medlemmar. Tillsammans äger vi alla fastigheter och ska förvalta dessa och marken runt på ett bra sätt så att värdet på våra andelar består och kanske växer med tiden. Stämman är det bästa sättet att göra sin röst hörd och att vara delaktig i detta. Att gå med i styrelsen är ytterligare ett sätt att vara med och bestämma hur föreningen ska skötas. Vilka som sitter i styrelsen efter stämman 2012 kan du läsa både i portarna när vi bytt lappen där och på hemsidan på http://www.brfstureby.se/index.php/foereningen/styrelsen

Styrelsen har begärt in offerter på att byta de äldre gula maskinerna mot nya lite tidigare än planerat enligt underhållsplanen. De gamla maskinerna behöver repareras allt oftare. Styrelsen bedömer att det blir billigare att byta ut dem i förtid än att reparera. Dessutom sänks energiförbrukningen då nya maskiner är mer energieffektiva.

Skadorna på våra fastigheter som orsakats av en vattenläcka på Stockholm Vattens ledning är i det närmaste åtgärdade. Salong Kristall har flyttat tillbaka sin verksamhet till lokalen på Skönviksvägen 271. För att undvika fukt i lokalen i framtiden har styrelsen valt att installera en fläktanordning.

Lokalen på Skönviksvägen 276 är också färdigställd och fotograf Per Dahl kommer snarast att få flytta tillbaka sin verksamhet dit.

Föreningslokalen ska återställas och kan sen hyras ut kvällstid som vanligt. Hyran kommer nu att vara 250:-/dygn och den kan hyras efter
klockan 17 vardagar och hela lördag och söndag. Observera att tysttiden gäller i lokalen vilket innebär att efter 22:00 ska det vara lugnt och tyst.

Efter 1 maj kommer pensionärsföreningarna att ha sin gymnastik som vanligt i föreningslokalen och gymmet är åter tillgängligt dygnet runt. Roddmaskinen som var trasig är bortforslad och den kommer att ersättas med en ny under året.

HSB Servicecenter har nytt nummer. Det nya numret är: 010-442 11 00. Öppettider som tidigare