Nytt utseende på föreningens hemsida. Styrelsen kommer framöver att uppdatera nyheterna minst en gång per månad i samband med att ordinarie styrelsemöte.