En föryngring av alla buskar pågår nu på beställning av styrelsen. HSB Mark har fått uppdraget att skära ner i stort sett alla buskar runt husfasaderna. Arbetet har påbörjats och de beskär där snön smält undan tills hela området är klart.

Styrelsen har nu skrivit under nya avtal för både bredband och TV. För TV blir det fortsatt Comhem och för bredbandet blir det Stockholms Stadsnät.

Avtalet med Comhem har vi lyckas få ner i pris så vi nu betala mindre än hälften mot tidigare. För de pengarna som vi sparar på TV har vi använt för att skriva ett gruppavtal med Stockholm Stadsnät för bredbandet. Avtalet med Stockholms Stadsnät är ett gruppavtal vilket innebär att de levererar bredband med en hastighet av 100/100 Mbit/s till alla i föreningen och det kommer föreningen som helhet att betala. Ingen extra kostnad för medlemmar och ingen avgiftshöjning.

När det gäller TV blir det inga förändringar för oss medlemmar, endast billigare.

Från 2014-01-01 stängs alla tjänster av med Bredbandsbolaget. Har du hemsidor och/eller mail måste du flytta det till en annan leverantör. Antingen Stockholms Stadsnät eller någon annan valfri som du själv väljer. Det gå att ha kvar sina hemsidor och mail hos Bredbandsbolaget men de kräver då att man köper en annan tjänst av dom, tex mobilt bredband. Styrelsen kommer att ta reda på all information om detta och bjuda in alla medlemmar till ett informationsmöte efter sommaren.

Det kommer att gå att uppgradera bredbandet till bra priser och all sån information kommer styrelsen att ta fram till informationsmötet.

 

 

 

På söndagar i SVT Barnkanalen klockan 08:40 sänds från 24 februari ett program som heter SKRÄP. I vinjetten kan man se barn slänga skräp i våra sopsorteringskärl. Både från utsidan och från insidan syns våra fina sopskåp.

Mycket lärorikt program om vart skräpet tar vägen efter att man slängt det i sorteringen.

Finns även på SVT Play

Styrelsen har tecknat nytt avtal med SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, för skötsel av våra fastigheter.

Avtalet börjar gälla den 18 februari 2013. Under en överlämningsperiod 18-28 februari kommer HSB och SBC att fungera parallellt.

Nya uppgifter för felanmälan kommer att sättas upp i portarna och även delas ut i brevlådorna.
Hemsidan uppdateras med korrekta uppgifter under perioden 18-28 februari. Felanmälan kommer att kunna ske både till HSB och SBC under den perioden.

 

Efter att styrelsen lagt budgeten för 2013 klarar vi av ekonomin utan att höja avgifterna.